1.Google Trends là gì?
-là công cụ cho phép người dùng xem xu hướng tìm kiếm của một hoặc nhiều từ khóa nào đó.
-là công cụ tốt nhất và linh hoạt nhất hỗ trợ seo

Google Trends

2.Chức Năng

1)Khám phá xu hướng,liệt kê các tìm kiếm phổ biến nhất

2)Biểu đồ tìm kiếm từ khóa theo tuần,tháng,năm

3)Danh sách các từ khóa

4)Giới hạn các điều kiện lọc chính xác

-tìm kiếm trên web,tìm kiếm trên thế giới,2004 –nay,tất cả danh mục muốn tìm hoặc mặc định

5)Biểu đồ tìm kiếm theo vị trí địa lý

6)Gợi ý từ khóa liên quan tìm kiếm nhiều nhất

xem thêm: