Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì việc in cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì việc in cảnh báo bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện. TS. Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhận định: “Những cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá ở Việt Nam vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin để người dùng biết rõ về những mối đe dọa này”. Trong khi đó, Việt Nam đã tham gia Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của WHO. Công ước yêu cầu các nước thành viên ban hành quy định bao bì các sản phẩm thuốc lá phải có cảnh báo sức khỏe mô tả tác hại của việc hút thuốc với kích cỡ lớn, rõ ràng, xuất hiện ở cả mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá, mô tả cụ thể những bệnh gây ra do hút thuốc và bao gồm hình ảnh.
L.N
Topics #vỏ bao thuốc lá